DVD ویروس‌ها و باکتری‌ها زیست شناسی دکتر عمارلو

DVD ویروس‌ها و باکتری‌ها زیست شناسی دکتر عمارلو


DVD آموزشی مبحث ویروس‌ها و باکتری‌ها (فصل9) زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 با تدریس بی‌نظیر دکتر عمارلو

شماره مجوز پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 066777-35498-8