فصول 8 و 9 زیست 2 پایه یازدهم - عمارلو - فکریتو

3:23 ساعت برای آموزش کامل فصول 8 و 9 درس زیست شناسی پایه یازدهم رشته تجربی با تدریس عالی و فوق‌العاده برترین دبیر زیست کنکور کشور دکتر عمارلو

  • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
  • تدریس مفاهیم درسی به کامل ترین شکل

محتوای آموزشی داخل محصول:

  • فصل 8
  • 1 – تولیدمثل غیرجنسی گفتار
  • 2 – تولیدمثل جنسی گفتار
  • 3 – از یاخته تخم تا گیاه
  • فصل 9
  • 1 – تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان گفتار
  • 2 – پاسخ به محیط

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.