جزوه نکته و تست زیست شناسی سال دوازدهم دکتر عمارلو فکریتو

نسخه جدید جزوه نکته و تست زیست شناسی سال دوازدهم دکتر عمارلو مطابق با کتاب درسی جدید جهت دوره و آمادگی کنکور 98