احتمال آمار و احتمال یازدهم - مهندس خزایی - فکریتو

فصل ۲ آمار و احتمال پایه یازدهم (احتمال) مهندس خزایی


نزدیک به 4:30 ساعت آموزش کامل مبحث احتمال کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم با تدریس عالی و فوق العاده مهندس حسین خزایی

 • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
 • بررسی سوالات کنکورهای آزمایشی سالهای اخیر
 • تدریس مفاهیم درسی به ساده ترین شکل
 • آموزش نکات و روشهای تستی
 • حل تعداد بالایی تست از کتاب

محتوای داخل محصول:

 • پرتاب یک و دوتاس
 • پرتاب سکه
 • پیشامدهای مستقل و ناسازگار
 • توزیع برنولی
 • احتمال شرطی
 • سوالات مهره و کیسه، دو کیسه و سه کیسه
 • پرتاب سه تاس
 • تابع احتمال

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.