شمارش، یدون شمردن - فصل 6 ریاضی دهم - مهندس خزایی - فکریتو

فصل ۶ ریاضی ۱ دهم تجربی (شمارش، بدون شمردن) مهندس خزایی


نزدیک به 7:30 ساعت آموزش کامل فصل 6 پایه دهم (شمارش، بدون شمردن) با تدریس عالی و فوق العاده مهندس حسین خزایی

  • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
  • بررسی سوالات کنکورهای آزمایشی سالهای اخیر
  • تدریس مفاهیم درسی به ساده ترین شکل
  • آموزش نکات و روشهای تستی
  • حل تعداد بالایی تست از کتاب

محتوای داخل محصول:

  • معرفی مجموعه، زیر مجموعه و ترکیب و تبدیل
  • جایگشت و ترکیب
  • افراز و تابع
  • اصل شمول و عدم شمول

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.