پکیج آمار و احتمال - مهندس خزایی - فکریتو

پکیج آمار و احتمال یازدهم مهندس خزایی


نزدیک به 14 ساعت آموزش کامل آمار و احتمال پایه‌ی یازدهم با تدریس عالی و فوق‌العاده مهندس حسین خزایی

 • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
 • بررسی سوالات کنکورهای آزمایشی سالهای اخیر
 • تدریس مفاهیم درسی به ساده ترین شکل
 • آموزش نکات و روشهای تستی
 • حل تعداد بالایی تست از کتاب

محتوای آموزشی داخل محصول:

 • فصل 1: آشنایی با مبانی ریاضیات
 • منطق – مجموعه و زیر مجموعه – اعمال اصلی بین مجموعه ها – خواص زیر مجموعه – مجموعه توانی – افراز – ضرب دکارتی – نمودار ضرب دکارتی
 • فصل 2: احتمال
 • سوالات مربوط به یک تاس و دو تاس – سوالات مربوط به پرتاب سکه (تولد فرزند) – دو پیشامد مستقل از هم – دو پیشامد ناسازگار – توزیع برنولی (دوجمله‌ای) – احتمال شرطی – سوالات مربوط به مهره و کیسه – سوالات مربوط به دو کیسه (قانون احتمال بیز و قضیه بیز) سوالات روی 3 کیسه – نکات مهم – پرتاب 3 تاس – تابع احتمال
 • فصل 3: آمار توصیفی
 • توصیف و نمایش داده‌ها – معیارهای گرایش به مرکز – معیارهای پراکندگی
 • فصل 4: آمار استنباطی
 • گردآوری داده‌ها – برآورد

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.