بانک تست زیست شناسی 2 سال یازدهم دکتر عمارلو فکریتو

بانک تست زیست‌شناسی سال یازدهم دکتر عمارلو


بانک تست زیست‌شناسی 2 سال یازدهم دکتر عمارلو

  • شامل بخش‌های تست و پاسخنامه می‌باشند که طبق آخرین تغییرات، به روزرسانی وگرد آوری شده است .
  • شامل 400 صفحه به صورت سیاه و سفید می‌باشد.

بانک تست زیست سال یازدهم جهت کنکور، طبق آخرین تغییرات می‌باشد.