بانک تست زیست شناسی 3 سال دوازدهم دکتر عمارلو فکریتو

بانک تست زیست‌شناسی 3 سال دوازدهم دکتر عمارلو (فصول 1 تا 4)

  • شامل بخش‌های تست و پاسخنامه می‌باشند که طبق آخرین تغییرات، به روزرسانی وگرد آوری شده است .
  • شامل 215 صفحه به صورت سیاه و سفید می‌باشد.

بانک تست زیست سال دوازدهم جهت کنکور، طبق آخرین تغییرات می‌باشد.