فصل2 زیست 3 پایه دوازدهم - عمارلو - فکریتو

4:58 ساعت برای آموزش کامل فصل 2 درس زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی با تدریس عالی و فوق‌العاده برترین دبیر زیست کنکور کشور دکتر عمارلو

 • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
 • تدریس مفاهیم درسی به کامل ترین شکل

محتوای آموزشی داخل محصول:

 • 1- نقش مولکول mRNA به عنوان ميانجي
 • 2- توالي راه‌ انداز
 • 3- دوره مباحث قبل – مرحله طويل شدن رونويسي
 • 4- پروتئين سازي (ترجمه)
 • 5- دوره ترجمه
 • 6- tRNA
 • 7- ساختار ريبوزوم  
 • 8- تنظيم بيان ژن
 • 9- تنظيم بيان ژن در مراحل غير رونويسي  – مرزهاي حيات

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.