فصل2 زیست 3 پایه دوازدهم - عمارلو - فکریتو

5:05 ساعت برای آموزش کامل فصل 2 درس زیست 3 با تدریس عالی و فوق‌العاده برترین دبیر زیست کنکور کشور دکتر عمارلو

 • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
 • تدریس مفاهیم درسی به کامل ترین شکل
 • به همراه جزوه پر شده و تخته نویس

محتوای آموزشی داخل محصول:

 1. مراحل رونويسي
 2. شدت و ميزان رونويسي  – توالي راه انداز
 3. تغييرات رناهاي ساخته شده
 4. پروتئين سازي
 5. ساختار رناي ناقل – سرعت پروتئين سازي
 6. ساختار ريبوزوم
 7. تنظيم بيان ژن
 8. تنظيم مثبت رونويسي
 9. تنظيم بيان ژن در يوکاريوت‌ها

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.

♦ محصول هم به صورت DVD و هم به صورت فایل دانلودی قابل دسترس است.