فصل 1 زیست 3 پایه دوازدهم - عمارلو - فکریتو

5:12 ساعت برای آموزش کامل فصل 1 درس زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی با تدریس عالی و فوق‌العاده برترین دبیر زیست کنکور کشور دکتر عمارلو

 • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
 • تدریس مفاهیم درسی به کامل ترین شکل

محتوای آموزشی داخل محصول:

 • 1- مقدمه و آزمايش گريفيت و ايوري

  2- نوکلئوتيد

  3- ساختار اسيدهاي نوکلئيک

  4- پلازميد – ساختار مولکولي دنا – رِنا

  5- همانند سازي

  6- همانندسازي دنا

  7- پروتئين‌ها

  8- ساختار آنزيم‌ها

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.