فصول 6و7و8 زیست 3 پایه دوازدهم - عمارلو - فکریتو

4:53 ساعت برای آموزش کامل فصول 6و7و8 درس زیست شناسی پایه دوازدهم رشته تجربی با تدریس عالی و فوق‌العاده برترین دبیر زیست کنکور کشور دکتر عمارلو

  • بررسی کامل و خط به خط نکات و مسائل کتاب درسی
  • تدریس مفاهیم درسی به کامل ترین شکل

محتوای آموزشی داخل محصول:

فصل 6 – از انرژی به ماده

1- فتوسنتز – فتوسیستم

2- چرخه‌ی کالوین – فتوسنتز کننده‌ها

3- تنفس نوری – تثبیت کربن

4- آغازیان فتوسنتزکننده – باکتری‌های تولیدکننده

فصل 7 – فناوری‌های نوین زیستی

1- جایگاه تشخیص آنزیم – مراحل مهندسی ژنتیک

2- فناوری مهندسی پروتئین – کاربرد زیست فناوری در پزشکی

3- تشخیص بیماری – مهندسی بافت – کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

فصل 8 – رفتارهای جانوری

1- رفتار و یادگیری

2- انتخاب طبیعی و رفتار – زادآورغذایابی و …

 

توجه: این محصول تنها بر روی رایانه دارای سیستم عامل ویندوز قابل اجرا است.