حذف ترمیم معدل دیپلمه‌های ۹۸ برای کنکور سال آینده

حذف ترمیم معدل دیپلمه‌های ۹۸ برای کنکور سال آینده

به گزارش مجله فکریتو، عبدالرسول عمادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزای صدا و سیما افزود: دانش آموزانی که در خرداد ۹۸ دیپلم می‌گیرند و در کنکور سال آینده نیز شرکت می‌کنند زمانی برای ترمیم معدل خود ندارند.

وی افزود: سوابق تحصیلی دانش آموزانی که در خرداد ۹۸ دیپلم می‌گیرند در اواخر خرداد به سازمان سنجش فرستاده می‌شود تا در کنکور ۹۸ اعمال شود، اما سازمان سنجش زمانی برای اعمال سوابق تحصیلی این دسته از دانش آموزان در کنکور سال آینده ندارد.

عمادی تاکید کرد: ترمیم معدل و ارتقای سوابق تحصیلی دانش آموزان برای کنکور زمانی امکان پذیر است که بین زمان گرفتن مدرک دیپلم و برگزاری کنکور حداقل یک دوره امتحان نهایی برگزار شود.

وی گفت: دیپلمه‌های سال ۹۸ می‌توانند فقط برای کنکور ۹۹، ترمیم معدل و ارتقای سوابق تحصیلی داشته باشند.