دانشگاه‌های برتر ایران و خاورمیانه براساس رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۱۹

دانشگاه‌های برتر ایران و خاورمیانه براساس رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۱۹

دانشگاه‌های برتر ایران و خاورمیانه براساس رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۱۹ مشخص و معرفی شدند.


به گزارش فکریتو به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش و براساس رتبه بندی وبومتریکس Tel Aviv University در رتبه اول خاورمیانه و ۱۵۸ جهان و دانشگاه تهران با یک رتبه تنزل در رتبه ششم خاورمیانه و ۴۱۹ ام جهان قرار گرفته است

همچنین بر اساس این گزارش از میان ۱۰ دانشگاه برتر خاورمیانه دانشگاه تهران بیشترین افت را نسبت به دوره گذشته رتبه بندی وبومتریکس داشته است و از رتبه پنج خاورمیانه به رتبه ششم تنزل یافته است

در بین دانشگاه‌های ایران نیز دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف همچون دوره قبل این رتبه بندی، به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم کشور قرار دارند اما در رتبه بندی جهانی نسبت به دوره قبل تنزل داشته‌اند.

همچنین بر اساس این گزارش، دانشگاه‌های لرستان، شهید باهنر کرمان و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز به ترتیب با بهبود ۳۳۵، ۱۷۹ و ۱۰۹ پله‌ای، بهترین عملکرد و دانشگاه‌های آزاد اسلامی مشهد، شهید چمران اهواز و ولیعصر رفسنجان بیش‌ترین افت را در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر کشور داشته‌اند. همچنین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحد یزد و تربیت دبیر شهید رجایی که در رتبه بندی گذشته وبومتریکس جایگاهی در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر کشور نداشتند، در رتبه‌بندی ۲۰۱۹ وبومتریکس به ترتیب با رتبه‌های ۸۰، ۸۶ و ۸۸ کشوری، جز ۱۰۰ دانشگاه برتر کشور قرار گرفته‌اند.

وبومتریکس یکی از رتبه بندی‌های دانشگاه‌های دنیاست که از سال ۲۰۰۴ توسط مرکز تحقیقاتی سایبرمتریکس واقع در اسپانیا معمولاً دو بار در سال ارائه می‌شود. بنابر آنچه در روش‏‎شناسی این رتبه بندی بیان شده هدف اصلی آن ترویج حضور وب و مشارکت دانشگاه‌ها در دسترسی آزاد به منظور انتقال علم و دانش به جامعه علمی است. باید توجه داشت که این رتبه بندی به دنبال ارزیابی وب سایت، طراحی و استفاده پذیری محتوای آن نیست بلکه بر آنست تا عملکرد جهانی دانشگاه‌ها را بر اساس فعالیت‌ها، دستآوردها و تاثیرشان ارزیابی کند.

این رتبه بندی بر اساس چهار شاخصِ: تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل(۵ درصد)، تعداد پیوندهای دریافتی صفحات دانشگاه بر اساس پایگاه‌های Ahrefs و Majesticا(۵۰ درصد)، تعداد استنادات محققان برتر بر اساس تعداد استنادات Scholar Googleا(۱۰ درصد) و تعداد مقالات منتشر شده محققان دانشگاه در مجلات تأثیرگذار بین المللی (۱۰ درصد پر استناد در ۲۶ حوزه موضوعی به مدت ۵ سال، ۲۰۱۲-۲۰۱۶) بر اساس پایگاه Scimagا(۳۵ درصد) تعیین می‌شود.

نظرات (1)

mohamadhoseinroodkhanehi

✌✌✌✌