فهرسـت حـذفیات منـابع سـؤالات آزمـون سـراسـری سـال ۱۳۹۸

فهرسـت حـذفیات منـابع سـؤالات آزمـون سـراسـری سـال ۱۳۹۸

فهرست حذفیات کنکور

فهرست حذفیات کنکور ۹۸ اعلام شده توسط سازمان سنجش کشور به شرح ذیل است:

 

دانلود حذفیات کنکور نظام جدید


دانلود حذفیات کنکور نظام قدیم

منبع: سایت سازمان سنجش

 

اشتراک گذاری
روش رفع خواب آلودگی هنگام درس خواندن
پیگیری سفارش
لیست مقایسه