آیا کنکور تجربی امسال سخت بود؟

آیا کنکور تجربی امسال سخت بود؟

در کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد ۹۱۵ هزار و ۱۵۱داوطلب در نوبت اول (دی ماه) و ۱میلیون و ۱۱۹هزار داوطلب در نوبت دوم (تیرماه) شرکت کردند که بیش ترین داوطلب درگروه تجربی با تعداد ۴۸۵ هزار نفر است. داوطلبانی که در طول یک سال مطالعه خوبی برای کنکور داشتند توانستند درصد و رتبه های خوبی کسب کنند.اما متاسفانه تعداد زیادی از داوطلبان به دلیل نداشتن مطالعه ای حرفه ای وعدم تسلط کافی به دروس از کسب درصد و رتبه خوب جاماندند. دراین مقاله از فکریتو قصد داریم به سختی های کنکورتجربی امسال بپردازیم .

فهرست مقاله:

هیچ درسی را صفردرصد نزنید.

فقط به تست هایی که بلدهستید،پاسخ دهید .

هیچ درسی را صفر نزنید!

طبق آمارهای کنکور تجربی سال اگر داوطلبی تنها و فقط یک تست زیست پاسخ درست میداد میتوانست از ۶۷ درصد داوطلبان شرکت کننده رتبه بهتری کسب کند!

کنکور نیزمانند کنکورهای گذشته از سطح تست دشوار تا آسان طرح شده بود

برخی داوطلبان می گویند که تست های این درس یا آن درس دشوار بود و من کلاً بیخیال خوندن تست های اون درس شدم !

سؤال مهم اینجاست که آیا تمام تست های آن درس سخت و دشوار بودند؟!!

قطعاً اینطور نیست و طراح برای هرسطح از داوطلبان تست آورده که مسلماً تست های سخت برای این است که داوطلب را از نظر بارعلمی  بسنجد.پس این کاملاً منطقی و طبیعی است که در آزمون بزرگ و ملی کنکور،تعدادی تست دشوار هم باشد.

مطمئناً در همین کنکور ضعیف ترین داوطلب رشته تجربی نیز میتوانست حداقل به ۴ تا ۵ تست زیست به راحتی پاسخ صحیح دهد.

لذا توصیه اکید داریم ازهمین امروز و از همین لحظه با همه دروس آشتی کنید و به هیچ بهانه ای هیچ درسی را حذف نکنید که با این اشتباه تنها به سرنوشت تحصیلی خود در کنکور لطمه زده اید.

می توان در ضعیف ترین مباحثی که دارید با اجرای یک برنامه ریزی درست و حساب شده ، درکنکورتست صحیح زد ودرصد  کسب نمود.شما باید بدانید که تنها راه رسیدن به موفقیت در کنکور، مطالعه همه دروس است و نمی توان با حذف یک یاچند درس در کنکور نتیجه خوبی گرفت .

فقط به تست هایی که بلد هستید پاسخ دهید!

عادت بدی که اگر قبل از کنکور برای آن فکری نکنید در کنکور شما را با تمام امید و مهارتی  هایی که داشتید ،شکست خواهد داد.بیش از ۲۶ درصد داوطلبان در کنکور زیست را منفی زده بودند و در درس دین و زندگی نیز تعداد ۵۱ هزارو ۴۳۶ نفردرصد منفی کسب کرده اند.

دلیل این درصد های منفی این بوده که داوطلب در مباحثی که مسلط نبوده و در تست زنی آن ها شک داشته ،به سوالات پاسخ داده به گونه ای که حتی با و جود پاسخگویی صحیح به چند تست متأسفانه به دلیل پاسخگویی تعداد قابل ملاحظه ای تست ،تأثیر پاسخ های درست ازبین رفته است.

کنکور میدان تست وخطا نیست لذا نباید از روی احتمال به تست ها پاسخ دهید.

کنکور میدان رقابت است و اصلاً قرار نیست شما در تمام دروس درصد ۱۰۰ را کسب کنید بلکه برای کسب رتبه بهتر ودرصد های قابل قبول تنها باید وضعیت بهتری نسبت به سایر رقبا داشته باشید و این شدنی است. شما می توانید با سیاست در تست زنی و نیز دقت در خواندن صورت سؤال، به موفقیت در کنکور برسید.