ضرایب جدید دروس امتحانات نهایی سال ۱۴۰۳

ضرایب جدید دروس امتحانات نهایی سال ۱۴۰۳

عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۳ – ۳ – ۶ در تمامی گروه‌های آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۳

جهت دانلود کلیک کنید