ضرایب دروس برای کنکور ۱۴۰۳

عناوین دروس و تفکیک محدوده 80 و 20 درصدي محتواي کتب درسی پایه دوازدهم

ضرایب دروس برای کنکور ۱۴۰۳

جزئیات اعمال ضرایب سابقه تحصیلی انواع دیپلم در کنکور ۱۴۰۳ طبق مصوب شورای سنجش و پذیرش دانشجو اعلام شد.